Mobiliteit en verkeersveiligheid

Voor een veilige en groene mobiliteit op maat van de stad.

  • Veilig verkeer is een absolute prioriteit. We willen een snelle aanpak van zwarte punten, meer fietsinfrastructuur, een algemene zone 30 en een harde aanpak van overtreders. Alleen zo maken we vision zero mogelijk.
  • We maken werk een duurzame modal shift. Weg van individueel transport en richting duurzame actieve verplaatsingswijzen en openbaar vervoer, met oog voor innovaties zoals MaaS (Mobility as a Service)
  • Openbaar vervoer is duurzaam én sociaal. We investeren volop in meer tram, bus en metro.