Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Stadsontwikkeling

Ik wil bouwen aan een stad waar je jong kan zijn en oud wil worden.

We mikken op een hoge levenskwaliteit.We willen allemaal rustig wonen en toch winkels, openbaar vervoer en groen in de buurt hebben. De open ruimte die ons nog rest, koesteren we. Van groen in je buurt word je gezonder en creatiever. We zorgen ervoor dat je meer groen kan zien, voelen en ruiken, vlakbij,...

Lees Meer ›

Wonen

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woning.

Kwaliteitsvol wonen: compacter, omgeven door groen en openbaar vervoer. We doen het vandaag al meer en meer, maar de overheid holt achter de feiten aan. Groen stimuleert duurzaam wonen met een sociaal en ecologisch woonbeleid. Het energieverbruik moet omlaag en we willen enkel nog hernieuwbare energie. Woningen worden energieperformanter, zo daalt de energiefactuur. Iedereen heeft...

Lees Meer ›

Welzijn

Brussel moet een gezonde stad zijn voor iedereen.

In Brussel worden vier op de tien kinderen geboren in een gezin waarvan het inkomen onder de armoedegrens ligt. De hervorming van de kinderbijslag kan een belangrijk instrument zijn om de kinderarmoede terug te dringen. We zorgen voor voldoende kinderopvang, waar mogelijk maken we die tweetalig. We investeren in structurele, lange-termijnoplossingen...

Lees Meer ›

Goed Bestuur

Gedaan met de achterkamerpolitiek in Brussel. Ik ga voor transparantie en inspraak.

We willen een transparante democratie: begrijpbaar en toegankelijk voor iedereen. Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: inspraak en participatie zijn de norm. Inspraak moet er van bij het begin van projecten zijn, niet alleen op het einde zoals vandaag te vaak het geval is. Zo krijgen we betere en meer gedragen projecten.  Een...

Lees Meer ›

Schaarbeek

Ik engageer me voor een verkeersveilig Schaarbeek, met zuivere lucht en voldoende scholen en crèches.

Verkeersveiligheid is een basisrecht. Elke inwoner, van jong tot oud, moet zich met een gerust hart kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers zijn voor ons het uitgangspunt. De luchtkwaliteit in onze gemeente is niet gezond genoeg. Werken aan propere lucht is een prioriteit. We willen minder vervuilende auto's, betere alternatieven, en meer...

Lees Meer ›