Welzijn

Brussel moet een gezonde stad zijn voor iedereen.

  • In Brussel worden vier op de tien kinderen geboren in een gezin waarvan het inkomen onder de armoedegrens ligt. De hervorming van de kinderbijslag kan een belangrijk instrument zijn om de kinderarmoede terug te dringen.
  • We zorgen voor voldoende kinderopvang, waar mogelijk maken we die tweetalig.
  • We investeren in structurele, lange-termijnoplossingen om het aantal daklozen in Brussel aan te pakken. We zetten vooral in op de aanpak die van daklozen weer gewoon mensen maakt, die zich zelfstandig kunnen ontplooien in onze maatschappij.