Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
ook in Brussel

Sluit je aan bij de doeners van Groen Brussel. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

Menselijker, eerlijker en gezonder

Het kan anders,
ook in Brussel

Sluit je aan bij de doeners van Groen Brussel. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

Arnaud Verstraete is Brussels Parlementslid voor Groen. Hij heeft bijzondere aandacht voor dossiers zoals stadsontwikkeling, kinderopvang, daklozenzorg, huisvesting en goed bestuur. Hij is opgegroeid in Aalter, maar nu al jaren thuis in Brussel, meer bepaald in Schaarbeek, waar hij ook gemeenteraadslid is.

Het kan anders